دكتر منصور اميني لاري: پروفایل عمومی

دكتر منصور اميني لاري

تصوير دكتر منصور اميني لاري
نام و شهر دانشگاه:علوم تحقيق
تخصص:Decision Support Systems
سوابق كاري و سمت فعلي شغل:Assistant Professor of IT
خلاصه مشخصات فردي – تحصيلي و سوابق تجربي ( رزومه):

تحصيلات و توانايي هاي علمي(Education and Qualifications)  :

رشته

سال

نام واحدآموزشی

محل تحصیل

دیپلم

 

 

 

کاردانی

 

 

 

کارشناسی

 

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق شغلي  (Skills and Work Experiences)   :

نام محل کار

از سال

تا سال

سمت

فعاليت هايي كه انجام داده ايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتشارات و مقالات(Publications)   :

نویسنده یا نویسنده ها

عنوان مقاله يا كتاب

محل چاپ یا ارائه

سال انتشار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناوین و افتخارات (Honors):

مسابقه

مقام (رتبه)

سال

محل مسابقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش كامپیوتر (Computer experience) :

نام نرم افزار يا سخت افزار

ميزان آشنايي

توضيحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساير اطلاعات(Additional Information)   :

 

 

 

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت

صرف نظر از راهبری

Social Networks