مهندس امید رضا باقری: پروفایل عمومی

مهندس امید رضا باقری

تصوير مهندس امید رضا باقری
نام و شهر دانشگاه:شیراز
خلاصه مشخصات فردي – تحصيلي و سوابق تجربي ( رزومه):

تحصيلات و توانايي هاي علمي(Education and Qualifications)  :

رشته

سال

نام واحدآموزشی

محل تحصیل

دیپلم

 

 

 

کاردانی

 

 

 

کارشناسی مهندسی نرم افزار

 

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات -مدیریت

 88

 دانشگاه امیرکبیر

 

 کترشناسی ارشد مهندسی مخابرات

 84

 دانشگاه شیراز

 

 سوابق شغلي  (Skills and Work Experiences)   :

نام محل کار

از سال

تا سال

سمت

فعاليت هايي كه انجام داده ايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتشارات و مقالات(Publications)   :

نویسنده یا نویسنده ها

عنوان مقاله يا كتاب

محل چاپ یا ارائه

سال انتشار

لیست کلیه مقالات اینجانب در وب سایت متخصصین ایران موجو است http://www.irexpert.ir/?62041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناوین و افتخارات (Honors):

مسابقه

مقام (رتبه)

سال

محل مسابقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش كامپیوتر (Computer experience) :

نام نرم افزار يا سخت افزار

ميزان آشنايي

توضيحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساير اطلاعات(Additional Information)   :

 

 

 

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت

صرف نظر از راهبری

Social Networks