صفحه اصلي: دروس ترم هاي گذشته
دروس ترم هاي گذشته
صفحه: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...26   ()
موضوعات درسي 
872 مباني كامپيوتر دانشگاه علمي كاربردي كوارثبت نام توسط دانشجو
872 مهندسی اینترنت، کارشناسی سخت افزار، علمی کاربردی جهاددانشگاهی شیرازثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 تجزیه و تحلیل سیستم ها علمی کاربردی جهاد دانشگاهیثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 مبانی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد بيضاءثبت نام توسط دانشجو
872 برنامه سازي مبتني بر وب دانشگاه آزاد اسلامي بيضاءثبت نام توسط دانشجو
872 كارآفريني و پروژه دانشگاه فني شهيد باهنر شيرازثبت نام توسط دانشجو
872 برنامه نویسی پیشرفته 1 دانشگاه آزاد ارسنجانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 تجزيه تحليل سيستم دانشگاه علمي كاربردي كوارثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 پایگاه داده دانشگاه آزاد ارسنجانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 برنامه سازی پیشرفته 2 دانشگاه آزاد ارسنجان ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 شبکه های محلی کامپیوتر دانشگاه آزاد ارسنجانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 زبان تخصصی کامپیوتر دانشگاه آزاد ارسنجانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 سخت افزار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی صحنهثبت نام توسط دانشجو
872 برنامه سازی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد خمینی شهرثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 زبان تخصصي دانشگاه آزاد ارسنجانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 آزمايشگاه نرم افزارهای گرافيكیثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 آزمایشگاه پایگاه دادهثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 بازاريابي و پرداخت الكترونيكثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 برنامه نوسي شي گراثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 برنامه نويسي Cثبت نام توسط دانشجواطلاعات

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks