صفحه اصلي: دروس ترم هاي گذشته
دروس ترم هاي گذشته
صفحه: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...26   ()
موضوعات درسي 
881 مبانی اینترنت دانشگاه آزاد شیرازثبت نام توسط دانشجو
881 مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد کازرونثبت نام توسط دانشجواطلاعات
881 برنامه سازی پیشرفته 1 - دانشگاه آزاد اسلامی زرقانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
881 ساختمان داده ها دانشگاه آزاد اسلامی زرقانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
881 گرافیک کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی-شیرازاطلاعات
881 آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی دانشگاه آزاد اسلامی- شیرازاطلاعات
881 شبکه های محلی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی - ارسنجانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
881 ذخیره و بازیابی اطلاعات2 دانشگاه آزاد اسلامی - ارسنجانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
881 آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی دانشگاه آزاد اسلامی- مرودشت
881 سیستم عامل دو دانشگاه آزاد اسلامی- مرودشت
881 سخت افزار کامپیوتر دو دانشگاه آزاد اسلامی- مرودشت
881 مهندسی اینترنت دانشگاه آزاد شیرازثبت نام توسط دانشجو
881 آزمایشگاه معماری دانشگاه پاسارگاد شیرازثبت نام توسط دانشجواطلاعات
881 گرافیک رایانه دانشگاه پاسارگاد شیرازثبت نام توسط دانشجو
881 طراحی صفحات وب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازثبت نام توسط دانشجو
881 مهندسی اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
881 هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی-ارسنجاناطلاعات
881 شبیه سازی کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی-ارسنجاناطلاعات
881 آزمایشگاه سیستم عامل - دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجانثبت نام توسط دانشجو
881 پروژه کارشناسي علوم کامپيوتر با هنر(پاييز 1388)ثبت نام توسط دانشجواطلاعات

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks