صفحه اصلي: دروس ترم هاي گذشته
دروس ترم هاي گذشته
صفحه: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...26   ()
موضوعات درسي 
902 اقتصاد مهندسی پیشرفتهثبت نام توسط دانشجو
902 هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
٩٠٢ پروژه و كاروزي زند بهمن ٩٠ثبت نام توسط دانشجو
902 اقتصاد مهندسیثبت نام توسط دانشجو
902 محيطهاي چند رسانه اي ارسنجان بهمن 90ثبت نام توسط دانشجو
902 برنامه ریزی استرتژیک ارسنجان بهمن 90ثبت نام توسط دانشجو
902 مهندسي فناوري اطلاعات 2ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
902 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعاتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
902 گرافیک کامپیوتری 2 ارسنجان بهمن 90ثبت نام توسط دانشجو
902 تجارت الکترونيک سکشن 1ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
902 تجارت الکترونيک سکشن 2ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
902 شبکه دانشگاه پیام نور سروستانثبت نام توسط دانشجو
902 معماری کامپیوتر دانشگاه پیام نور سروستانثبت نام توسط دانشجو
902 سیستم عامل دانشگاه پیام نور سروستانثبت نام توسط دانشجو
902 آزمايشگاه پايگاه داده ها دانشگاه آزاد اسلامی مرودشتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
902 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
902 معماری کامپیوتر زندثبت نام توسط دانشجو
902 شیوه ارائه مطالب علمی زند بهمن 90ثبت نام توسط دانشجو
902 آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه سروستانثبت نام توسط دانشجو
902 شبیه سازی کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی سروستانثبت نام توسط دانشجو

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks