صفحه اصلي: دروس ترم هاي گذشته
دروس ترم هاي گذشته
صفحه: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...26   ()
موضوعات درسي 
901 پروژه پایانی دانشگاه زرقانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
901 مدارهای منطقی (زرقان)ثبت نام توسط دانشجو
901 شبکه های کامپیوتری دانشگاه زند مهر 90
901 طراحی صفحات وب دانشگاه علمی و کاربردی مخابراتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
901 برنامه نويسی شبکه دانشگاه علمی و کاربردی مخابراتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
901 برنامه نويسی مقدماتی دانشگاه علمی و کاربردی مخابراتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
901 مباحث ويژه دانشگاه علمی کاربردی مخابراتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
901 ذخیره و بازیابی اطلاعات دانشگاه آزاد جهرمثبت نام توسط دانشجواطلاعات
901 شیوه ارائه دانشگاه آزاد جهرمثبت نام توسط دانشجواطلاعات
901 مبتنی بر وب دانشگاه آزاد جهرمثبت نام توسط دانشجواطلاعات
901 مباحث ويژه دانشگاه آزاد جهرمثبت نام توسط دانشجواطلاعات
901 برنامه نویسی ماشین زرقان مهر 90
901مدارهای منطقی دانشگاه زند مهر 90
901 گرافیک کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی مرودشتثبت نام توسط دانشجو
902 مديريت سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته سکشن 1ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
902 مديريت سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته سکشن 2ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
902مهندسي نرم افزار پيشرفتهثبت نام توسط دانشجواطلاعات
902 مديريت سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته سکشن 3ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
902 سیستمهای اطلاعات مدیریتثبت نام توسط دانشجو
902 آمار مدیریت

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks