صفحه اصلي: دروس ترم هاي گذشته
دروس ترم هاي گذشته
صفحه: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...26   ()
موضوعات درسي 
871 مهندسي اينترنت ، جهاد دانشگاهي خوزستانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 مهندسي فناوري اطلاعات 2 ، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات فارس
871 نرم افزارهاي كاربردي ، دانشگاه علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شيرازثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 نظريه زبان و ماشين ها ، دانشگاه علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شيرازثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 پروژه ، آموزشكده شهيد باهنر شيرازثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 گرافيك كامپيوتري ، دانشگاه پاسارگاد شيرازثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 گرافيك کامپیوتری دانشگاه آزاد سروستانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
901 تجارت الکترونیکثبت نام توسط دانشجو
Master in Business Mangement-CRMثبت نام توسط دانشجو
901 طراحی سیستمهای صنعتیثبت نام توسط دانشجو
901 آزمایشگاه معماری کامپیوتر موسسه زندثبت نام توسط دانشجواطلاعات
901 معماری کامپیوتر دانشگاه زرقان مهر 90
901 محیطهای چند رسانه ای زرقان مهر 90
901 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی زرقان مهر 90اطلاعات
901آشنایی با کامپیوتر ارسنجان مهر 90ثبت نام توسط دانشجو
901 آزمایشگاه شبکه دانشگاه پیام نور سروستانثبت نام توسط دانشجو
مدیریت زنجیره تامین 901ثبت نام توسط دانشجو
Ecommerce-2ثبت نام توسط دانشجو
IT Conceptsثبت نام توسط دانشجو
Ecommerce-Iثبت نام توسط دانشجو

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks