صفحه اصلي: دروس ترم هاي گذشته
دروس ترم هاي گذشته
صفحه: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...26   ()
موضوعات درسي 
871 برنامه سازی پیشرفته دو دانشگاه آزاد مرودشتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 برنامه سازی پیشرفته یک دانشگاه آزاد مرودشتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 تجارت الکترونيک ، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات فارس
871 زبان ماشين و اسمبلي دانشگاه آزاد سروستانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 سيستم عامل مديريت شبكه ، جهاد دانشگاهي خوزستانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 شيوه ارائه مطالب علمي ، دانشگاه علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شيرازثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 طراحي الگوريتم دانشگاه آزاد ارسنجانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 كاربرد كامپيوتر در مديريت ، دانشگاه علمي كاربردي كوارثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 مباحث ويژه ، دانشگاه علمي كاربردي بندر لنگهثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 مباحث ويژه ، دانشگاه علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شيرازثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 مباحث ویژه دانشگاه آزاد مرودشتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 مباني تجارت الکترونيک کارشناسی ارشد
871 مباني فناوری اطلاعات ، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات فارس (دكتر اميني لاري)
871 مباني فناوری اطلاعات ، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات فارس (مهندس ساعدي)ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 مباني كامپيوتر ، دانشگاه علمي كاربردي كوارثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 مباني كامپيوتر كارداني ، دانشگاه علمي كاربردي كوارثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 مباني کامپیوتر، کارشناسی ارشد زیست شناسی ، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات فارس
871 مباني کامپیوتر، کارشناسی ارشد مترجمي زبان ، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات فارس
871 مبانی اینترنت دانشگاه آزاد مرودشتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 مديريت كنترل پروژه هاي فن آوري اطلاعاتثبت نام توسط دانشجواطلاعات

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks