صفحه اصلي: دروس ترم هاي گذشته
دروس ترم هاي گذشته
صفحه: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...26   ()
موضوعات درسي 
862 برنامه نويسي مبتني بر وبثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 برنامه نويسي وبثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 برنامه نويسي پاسكالثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 برنامه نويسي پيشرفته دوثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 برنامه نویسی پيشرفته يكاطلاعات
862 زبان تخصصي كامپيوترثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 زبان ماشين و اسمبليثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 شيوه ارائه مطالب علميثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 مباني اينترنتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 مباني فن آوري اطلاعاتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 محيط هاي چند رسانه ايثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 مدارهای منطقي کامپیوتراطلاعات
862 مديريت استراتژيكثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 مهندسي فن آوري اطلاعاتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 مهندسي نرم افزار 1ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
862 گرافیک کامپیوتریثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 آزمايشگاه مهندسي نرم افزار ، دانشگاه علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شيرازثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 آزمايشگاه گرافيك دانشگاه آزاد سروستانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 امنيت اطلاعات ، علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شيرازثبت نام توسط دانشجواطلاعات
871 بازاريابي الکترونيکي کارشناسی ارشدثبت نام توسط دانشجواطلاعات

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks